@Saiyad1143:

@digvijaya_28 Sari yojna Manmohan Singh Sir, Congress ki Copy kar ke unko hi Gali deta he Feku,aur troll kar ne k l… https://t.co/M0rE5HDxI1 http://twitter.com/Saiyad1143/status/896280837716496385
Advertisements