@Saiyad1143:

@digvijaya_28 Aese Vikas karte he Feku bhakt desh ka https://t.co/ViG6AuEPf3 http://twitter.com/Saiyad1143/status/896279628939001856
Advertisements