@BHOLAMAHESH:

Jab Apna MATLAB hota hai tabhi Bakta/Tweet karta hai FEKU https://t.co/sm6OBCC0FL http://twitter.com/BHOLAMAHESH/status/896391186780491777
Advertisements